Anne Kathrine Stangeland

Kunstbok
Anne Kathrine Stangeland - Malerier
160 sider.
Format: 24 x 27 cm. Softcover
Tekster av Halvard Haugerud, Cecilie Broch Knudsen og Daniel Østvold
123 reproduksjoner.
Design: Stian Berger, Melkeveien Designkontor
Trykk: Rolf Ottesen as
Utgitt med støtte fra Norsk Kulturråd
Utgivelsesår: 2015
Pris: Kr. 250,-
Kan sendes på forespørsel. Porto vil komme i tillegg.
E-mail: a_stangeland(at)hotmail.com